KM กับงานทะเบียน
home/news
»» เทคนิคการแก้ปัญหาให้งานสำเร็จ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรื่องเล่า : การให้บริการทางโทรศัพท์ (สอบถามรายละเอียดหลักสูตร)

—————ข้าพเจ้านางชุติมา เพชรรักษ์ หัวหน้าแผนกตรวจสอบฯ ทำหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบจบ และ ควบคุมหลักสูตรจบของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และคณะบัญชี และหลักสูตร (E-learning) เหตุเกิดใน ช่วงเวลาทำงานที่สำนักทะเบียนฯ มีนักศึกษาท่านหนึ่งได้โทรศัพท์มาติดต่อขอสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ วิชาในหลักสูตรคณะบัญชี (E-learning) โดยโทรพูดคุยกับคุณอุดม.... พอดี ข้าพเจ้าได้ไปติดต่องานอยู่ คุณอุดม...ให้ช่วยพูดคุยหน่อย เพราะหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เปิดใหม่ ยังไม่ทราบรายละเอียดมากนัก ข้าพเจ้าเลยคุยกับนักศึกษาและขอทราบรายละเอียดและบอกให้อีกสักครูู่เดี๋ยวโทรมาที่เบอร์ 02-987-6877 ใหม่อีกครั้ง หลังจากนั้นประมาณ 2 นาที นักศึกษาก็โทรมาอีกครั้ง ข้าพเจ้าได้พูดคุยและได้ค้นข้อมูลทาง คอมพิวเตอร์ของระบบสำนักทะเบียนฯควบคู่ไป และให้รายละเอียดหลักสูตร E-learning คณะบัญชี ว่าหลัก สูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เปิดใหม่ ในปีการศึกษา 2549 มีทั้งวิชาเรียนนำไปเทียบโอนและวิชาโอนมาจากสถาบัน อื่น และสอนการคิดจบการศึกษาว่าคิดอย่างไร จนนักศึกษาเข้าใจและเกิดความรู้สึกพอใจในการให้ราย ละเอียดในครั้งนี้ หลังจากนั้นอีกสักพักนักศึกษาก็โทรมาอีกครั้ง โดยขอถามชื่อข้าพเจ้าว่าพี่ชื่ออะไรค่ะ แต่ข้าพเจ้าบอกว่าถามทำไมหรือค่ะ แต่ก็ไม่ได้บอกชื่อไป และนักศึกษาก็บอก ว่าไม่ใช่อะไร หนูประทับใจ พี่มาก และได้โทรถามมาหลายที่แล้วทั้งคณะวิชา ทั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ก็ไม่ สามารถตอบปัญหาของหนูได้ หนูรู้สึกกังวลใจมาก กลัวว่าจะไม่จบตามกำหนด หนูรู้สึกพอใจมากและ เข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับหลัก สูตร E-learning มาก เพราะหนูไม่รู้จะสอบถามใครได้ จากเหตุการณ์ นี้ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกปลื้มในใจที่ทำ ให้นักศึกษาเข้าใจและคายความกังวลได้ข้าพเจ้าได้ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาท่านนี้ทุกระยะ ซึ่ึ่ง ขณะนี้นักศึกษาจะจบได้ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2550 และนับว่าเป็น ความภาคภูมิใจของข้าพเจ้า ที่ได้ให้ความรู้ และรายละเอียดแก่นักศึกษาจนนักศึกษาท่านนี้จบการศึกษา ได้ตามที่กำหนด

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (KSF)
1. มีจิตบริการ (มีการเต็มใจให้บริการ)
2. มีการรับฟังปัญหา
3. มีการข้อมูลด้วยความสุภาพและให้คำแนะนำ


หัวข้อเรื่อง : การให้บริการทางโทรศัพท์ (สอบถามรายละเอียดหลักสูตร)

โดย : K. น้อย
สร้าง : 18 ก.ค. 2553 เวลา 9.30 แก้ไข 20 ก.ค. 2553 เวลา 10.00

 
ประวัต
 
หน.แผนกตรวจสอบ/รับรองผลการศึกษา
e-mial : Chutima_pet@utcc.ac.th
facebook
Web Board Registrar
home/news
Page
1
2