COPs สำนักทะเบียนและประมวลผล
page 5

 

บันทึกข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KM กับงานทะเบียน »» เทคนิคการแก้ปัญหาให้งานสำเร็จ

ข้าพเจ้านายวิรุลย์ ชัยเกษม โปรแกรมเมอร์ประจำแผนกประมวลผล มีหน้าที่ควบคุม ดูแล ระบบฐานข้อมูลระบบงานทะเบียนและพัฒนา ระบบเว็ปไซต์ของสำนักทะเบียนฯ เหตุเกิดเมื่อปีที่แล้วได้รับมอบ หมายให้ประสานงานทำระบบข้อมูลทุนการศึกษา มีต่อ....»»
หมวดหมู่ : KM กับงานทะเบียน
หัวข้อเรื่อง
: การทำระบบฐานข้อมูลทุนการศึกษาบนเว็บ
โดย K วิรุลย์
สร้าง : 18 ก.ค.2553 เวลา 9.30 แก้ไข : 18 ก.ค.2553 เวลา 9.30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KM กับงานทะเบียน »»
เทคนิคการแก้ปัญหาให้งานสำเร็จ

ข้าพเจ้านางสมศรี ศาสตร์สวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ประจำแผนกประวัติฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านประวัตินักศึกษา และทรานสคริปต์นักศึกษา รุ่นเก่า เหตุเกิดเมื่อมีนักศึกษารุ่นเก่ารายหนึ่งมาขอทรานสคริปต์ด่วน มีต่อ....»»
หมวดหมู่ : KM กับงานทะเบียน
หัวข้อเรื่อง
: ขอทรานสคริปต์ (Transcript) ด่วน (นักศึกษารุ่นเก่า)
โดย K สมศรี
สร้าง : 18 ก.ค.2553 เวลา 9.30
แก้ไข : 18 ก.ค.2553 เวลา 9.30

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KM กับงานทะเบียน »» เทคนิคการแก้ปัญหาให้งานสำเร็จ

ข้าพเจ้านางทิพวรรณ หว่างไพรี เจ้าหน้าที่ประจำแผนกธุรการ มีหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการสำนักทะเบียนและประมวลผล เหตุเกิดเมื่อปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้รับโทรศัพท์จากผู้ปกครอง ซึ่งพอรับสายก็ได้รับการตำหนิว่าโอนสายกันไปกันมา มีต่อ....»»
หมวดหมู่ : KM กับงานทะเบียน
หัวข้อเรื่อง
: การตอบข้อมูลทางโทรศัพท์ (กรณีโอนสายโทรศัพท์ไปมา)
โดย K ทิพวรรณ
สร้าง : 18 ก.ค.2553 เวลา 9.30 แก้ไข : 18 ก.ค.2553 เวลา 9.30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KM กับงานทะเบียน »» เทคนิคการแก้ปัญหาให้งานสำเร็จ

ข้าพเจ้านางสุพิชญาณ์ จันทราสุริยารัตน์ เจ้าหน้าที่ประจำแผนกตรวจสอบฯ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบจบ และตรวจสอบ หลักสูตรจบของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เหตุเกิดเมื่อ summer 2549 มีเด็กนักศึกษาคณะบริหารสาขาโรงแรมท่องเที่ยว รหัส 46.... ภาคฤดูร้อน 2549 คาดว่าจะจบ มีต่อ....»»
หมวดหมู่ : KM .กับงานทะเบียน
หัวข้อเรื่อง
: ติดตามเด็กนักศึกษารุ่นเก่า กรณีขาดวิชาฝึกงาน
โดย K สุพิชญาณ์
สร้าง : 23 ก.ค.2553 เวลา 9.30 แก้ไข : 24 ก.ค.2553 เวลา 9.30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KM กับงานทะเบียน »» เทคนิคการแก้ปัญหาให้งานสำเร็จ

ข้าพเจ้านางสาวขอพรชนก เรือนดวง เจ้าหน้าที่ประจำแผนกรับเข้าศึกษาฯ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านการทำบัตรประจำนักศึกษา และ ใบปริญญาบัตร เหตุเกิดจากวันหนึ่งมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2549 เข้ามาติดต่อขอ Update บัตรประจำตัวนักศึกษา มีต่อ....»»
หมวดหมู่ : KM กับงานทะเบียน
หัวข้อเรื่อง
: การทำบัตรประจำตัวนักศึกษาระบบ Smart Card
โดย K ขอพรชนก
สร้าง : 23 ก.ค.2553 เวลา 9.30
แก้ไข : 24 ก.ค.2553 เวลา 9.30

   
home/news
Page
5
6
7
8
9
next