สภากาแฟ (Sapha Coffee)

home/news  

~ เมื่อก่อนจะให้หยิบยืมเงิน หรือสิ่งของ แล้วค่อยทะยอยใช้ทีหลัง ปัจจุบันแม้ว่ารูปแบบจะเปลี่ยนไปมาก แต่คง ลัษณะเดิมไม่เปลี่ยนแปลง แต่เรียกว่านวัตกรรมดีกว่า รูปแบบสินเชื่อก็มีหลายแบบ ขอยกตัวอย่างแล้วกัน
~ เงินกู้ระยะยาว จะเป็นสินเชื่อที่ให้กู้ไปเป็นก้อนที่เดียว แล้วผ่อนใช้คืนทีหลัง เช่น ผ่อนซื้อบ้าน สร้างโรงงาน เป็นต้น ดอกเบี้ยก็จะต่ำกว่าแบบอื่น
~ เงินกู้ระยะสั้น จะเป็นสินเชื่อระยะสั้นส่วนใหญ่ไม่เกินสามปี มีรูปแบบการให้ใช้เป็นวงเงิน ใช้คืนแล้ว อาจจะเอามาใช้อีกได้ เช่น วงเงินเบิกเกินบัญชี หรือ ชาวบ้านเรียกว่า โอดี เงินกู้ระยะสั้นเหมาะสำหรับการใช้หมุนเวียนในกิจการ หรือเป็นเงินสำรอง ดอกเบี้ยจะสูงกว่าแบบแรก

~ หลักๆ มีแค่ 2 ประเภท แต่ปัจจุบันมีเยอะจนงง โดยเดี๋ยวนี้มีการแยกสินเชื่อบุคคลออกมา  เป็นบัตรเครดิต บัตรเงินสด เงินกู้ส่วนบุคคล โดยไม่มีหลักประกัน แล้วก็นั่นเอง ดอกเบียแพงมหาโหด และกำลังเป็นปัญหาในปัจจุบัน

   
มุมการเงิน (หน้า 1)
~ เรื่อง เงินเงิน ทองทอง ~
 
สถาบันทางการเงิน
 
 

 

   
 
   
   
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
   
   
   
   
   
   
     
     
   
 
     
     
     
     
     
     
     
 

Page
1 2 3 4 5
......Next>>
home/news
»» สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ««
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400    โทรศัพท์ 0-2697-6000 ต่อ 6870 - 6879    โทรสาร 0-2692-3744