สภากาแฟ (Sapha Coffee)

home/news  

 

> มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาบนโลกนี้  ต่างก็มีกรรมเก่าที่ติดมาจากภพชาติก่อนๆ  ในชีวิตที่มาเกิดใหม่นี้  เป็นโอกาสและ ทางเลือก ที่เราจะใช้ชีวิตของเราอย่างไร   จะปล่อยไปตามเวรตามกรรม หรือจะเกิดมาเพื่อสร้างสมบารมี  สร้างสมบุญกุศล อันนี้ ก็สุดแล้วแต่เราจะเลือกเอาเอง แต่....จำไว้เสมอว่า  ทุกสิ่งที่เราคิด ทุกสิ่งที่เราพูด หรือ ทุกสิ่งที่เรากระทำไปนั้น  นั่น คือ กรรม
 
> บารมี คือ การตั้งกำลังใจไว้ชอบแล้วเป็นสัมมาทิฐิเวลาเราจะทำการอันใดก็ตาม ให้เราทำจิต ให้เกิดสมาธิจน จิตสงบระงับจากกิเลสให้ได้ก่อนจากนั้นให้เราถามจิต ตัวเอง ว่าสิ่งที่เรากำลัง จะทำ อยู่นี้ เรากำลังจะทำอะไร และ ที่สำคัญที่สุดก็คือ เราทเมื่อพิจารณาเห็นว่า ชอบแล้วเป็น กุศลเป็นสัมมาทิฐิยังประโยชน์ก็ให้มาพิจารณาต่อไป อีกว่าเราทำสิ่งนั้นเพื่อ ตนเอง หรือ เพื่อ ส่วนรวม

 

 

 
มุมธรรมะ
พระพุทธทาส
   
ท่าน ว.วชิรเมธี    
พระมหาสมปอง    
ธรรมะสวัสดี
และ
พระไพศาล
   
                   
                   

home/news
»» สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ««
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400    โทรศัพท์ 0-2697-6000 ต่อ 6870 - 6879    โทรสาร 0-2692-3744