สภากาแฟ (Sapha Coffee)

home/news  

 

คุยเฟื่อง...เรื่องการทำอาหาร »»

»»»» อาหารถือได้ว่าเป็นปัจจัย 4 ที่สำคัญในการดำรงชีวิตประจำวัน การทำอาหารนั้นทุกคนทำกันได้ แต่จะ ทำให้อร่อย อย่างมีคุณภาพนั้นซิ ิที่เราต้องการ ดังนั้น การที่จะทำอาหารให้อร่อยก็ดี และอาหารที่มีคุณภาพก็ดี ย่อมทำให้ทุกคนมีความสุข สุขภาพที่ดี และการทำงานก็ดีด้วยอีกประเด็นหนึ่ง เรื่องการทำอาหาร ส่วนสำคัญก็ คือ การปรุงอาหาร หรือ การทำอาหารให้อร่อย และทรงคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน นอกจาก เรื่องของการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพแล้ว ผู้ปรุงอาหาร หรือ ครู Cook ซึ่งรวมไปถึงสูตรเด็ด วิธีการปรุงอาหารและมีเคล็ดลับต่าง ๆ ที่เป็นหัวใจหลักสำคัญในการทำอาหารประเภทต่าง ๆ ให้อร่อยอย่างมีคุณภาพ
   
มุมอาหาร
ประเภท
ต้มจืด/ตุ๋น
   
ปลาหมึกยัดใส้
ประเภท
แกงเผ็ด/น้ำพริก
   
ประเภท
อาหารจานเดียว
   
ประเภท
ขนมหวาน
   
                   

home/news
»» สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ««
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400    โทรศัพท์ 0-2697-6000 ต่อ 6870 - 6879    โทรสาร 0-2692-3744