SAPHA Caffee UTCC Registrar
home/news
"
»» มุมการทำงาน  
ทำอย่างไรที่ทำให้ลูกน้องรัก

ในการทำงานในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ย่อมจะมีผู้มีบทบาทความเป็นหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา และผู้ที่มีบทบาทเป็นผู้ใต้บังคับบัญขา หรือเรียกว่า "ลูกน้อง" คำนี้มใาจากคำไทยที่มีความหมายเป็นทั้ง "ลูก" และ "น้อง" ฉะนั้นการเป็นผู้บังคับบัญชาจึงเป็นได้ทั้ง "พ่อ แม่ และพี่" ที่ต้องให้ทั้งความรักและเข้าใจลูกน้องด้วยความจริงใจ ส่วนลูกน้องที่ดีก็ต้องเคารพนับถือพ่อ แม่ และพี่ เช่นเดียวกัีน ด้วยความร่วม มือทั้งด้านการเงินและส่วนตัวก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่ส่งผลให้เกิดผลงานและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข วิธีที่ทำให้ลูกน้องรักนั้น สิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จอย่างถาวรและง่ายที่สุด มีดังนี้

1. รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง ไม่โมโหฉุนเฉียวง่าย ความโกรธ โมโหฉุนเฉียวเป็นหลังอันร้ายที่เผาผลาญจิตใจของมนุษย์ และมีผลเสีย ต่อสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ลูกน้องไม่ชอบเจ้านายที่เอาแต่โมโหฉุนเฉียว เพราะทำให้ใจคอไม่ค่อยสบาย หวาดระแวง ขาดความมั่นคง ทางจิตใจ ขาดความสุข ขาดความมั่นใจ ฉะนั้น ลูกน้องจึงมักหลีกเลี่ยงงานหรือเลือกทำงานเพียงไม้่ให้ถูกดุเท่านั้น

2. ไม่เก่งอยู่คนเดียว ไม่มีใครรู้เท่าฉัน (One man show) การเป็นหัวหน้าโดยธรรมชาติลูกน้องย่อมเชื่อถือในความสามารถอยู่แล้ว แม่หัวหน้า จะเก่งกว่า รู้ดีกว่า ความสามารถมากกว่้า ก็ไม่สมควรแสดงออกว่าฉันเก่งอยู่คนเดียวให้เกียรติและให้โอกาสแก่ลูกน้องตามสมควร บ้าง ลูกน้องก็จะทำประโยชน์ให้แก่งานได้ และยังเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานแก้ลูกน้องเป็นอย่างดี

3. ไม่ใช้อำนาจเกินกว่าเหตุ หัวหน้ามีอำนาจอยู่แล้วตามระเบียบ เปรียบเสมือนมีดาบอาญาสิทธิ์อยู่ในมือ จะใช้อำนาจเมื่อจำเป็นและใช้ อย่างมีเหตุผล หัวหน้าที่อวดและแสดงอำนาจจะไม่ได้น้ำใจและสติปัญญาของลูกน้องเลย การใช้อำนาจมากมักจะทำให้เกิดปัญหาข้อร้อง เรียน บัตรสนเทห์ และก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา หัวหน้าจึงควรให้ความเห็นใจ ให้ความรัก ความเข้าใจ สิ่งเหล่านี้จะเป็นการสร้างบารมีกับลูกน้องได้ดีกว่า แต่ก็ทำยากนะ ถ้าทำได้ถือว่าเป็นหัวหน้าที่ดี

4. ไม่ตีัดสินปัญหาเวลาโกรธ
คนที่กำลังโกรธมักจะขาดเหฟตุผล การทำอะไรไปตามอารมณโกรธย่อมเกิดความเสียหายได้ง่าย ดังนั้น เมื่อมีอารมณ์โกรธ หรือโมโห อย่าตัดสินใจทันที เพราะจะทำให้ตัดสินใจผิดพลาดได้

5. ไม่ลำเอียงเป็นอันขาด อย่าทำอะไรที่แสดงให้ลูกน้องเห็นว่ารักลูกน้องไม่เท่ากัน เรื่องนี้สำคัญอแยู่ที่การกระทำและคำพูด อย่าทำให้ ลูกน้องเห็นว่าหัวหน้าพอใจคนใดคนหนึ่ง เพราะจะทำให้ลูกน้องมีความอิจฉาริษยากันได้ น้อยใจได้ เกิดความหวาดระแวง ซึ่งจะก่อให้เกิด ความแตกแยกและขาดความสามัคคีในที่สุด

6. มั่นให้กำลังใจ หัวหน้าต้องคอยดูแลเอาใจใส่ และคอยสังเกตความรู้สึกว่างลูกน้องคิดอะไรอยู่ ซึ่งอาจสังเกตุจากงานที่ทำ หาทางบำรุง น้ำใจ ให้กำลังใจ เพื่อให้ลูกน้องมีกำลังใจในการทุ่มเท่สติปัญญา ความสามารถที่มีอยู่ที่จะทำให้การทำงานของลูกน้องมีผลดีอย่างมีคุณภาพ

จากหัวข้อทั้งหมดนี้ คนที่เคยเป็นลูกน้องมาก่อนย่อมจะทราบกันดีว่า เราจะชอบหัวหน้าแบบไหน ชอบให้หัวหน้าเป็นแบบข้อไหน ฉะนั้น สิ่งที่เราเห็นว่าไม่ดีหรือไม่ชอบก็ไม่ควรปฏิบัติต่อลูกน้อง ให้นึกเสมอว่า "การเอาใจตเขามาใส่ใจเราจึงเป็นเรื่องที่สำคัญของคนที่เป็นหัวหน้า" ถ้าทำได้ เท่านี้คุณก็จะเป็นหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาที่มีลูกน้องรัก และจะห้อมล้อมอยู่รอบข้างอย่างอบอุ่นระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องอย่างมี ความสุขตลอดกาล และก็ส่งผลก่อให้เกิดผลงานที่ดีต่อหน่วยงานในภาพรวมด้วย

ที่มา : โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

 
home/news
Page
1
2