SAPHA Caffee UTCC Registrar
homenews
"
»» มุมการทำงาน  
ทำงานแบบไหน เจ้านายจึงจะปลึ้ม

ก่อนอื่น เราไม่ได้แนะนำให้ทำตัวเลียเจ้านาย เพื่อให้เจ้านายโปรดปราน หรือเป็นคนโปรด หากแต่เราเสนอแนะวิธีการทำงานอย่างมือโปร ต่างหาก ที่จะส่งผลให้เจ้านาย (ฺBoss) ไว้ใจในผลงานของครุณทุกครั้ง ดังนั้น เราจึงเสนอ 20 วิธีต่อไปนี้ เพื่อสะท้อนให้เจ้านายเห็นว่าคุณ เป็นคนที่มีคุณภาพ เอางานเอาการ สมควรที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานเป็นทีม ดังนี้

1. รู้จักงานที่อยู่ตรงหน้า
เริ่มต้นตั้งแต่ควรรูจักวิสัยทัีศน์ของหน่วยงานก่อนว่าคืออะไร จากนั้นก็รองลงมาถึงภารกิจของหน่วยงาน รองลงมาอีกก็คือภาระหน้าที่ของ ตำแหน่งหน้าทของตัวคุณเอง เพื่อให้มองเห็นภาพกว้าง ๆ ในทิศทางที่ทำงาน

2. ประเมินผลงานของตัวเราเอง (จากมุมมองของเจ้านาย (Boss)
เมื่อทำงานถึงตอนนี้แล้ว เราต้องเข้าใจและชี้ให้ได้ว่างานที่เราทำนั้นต้องใช้ทักษะอะไรบ้าง ต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อให้งานนั้นบรลุเป้าหมาย จากนั้นก็เริ่มลุยตามรายการที่ลิสต์มาว่า ทำได้ดีมากน้อยแค่ไหน โดยใช้มุมมองของเจ้านายเป็นหลักนะ แล้วจัดการแก้ไขปรับปรุงจุดอ่อนนั้น เสีย

3. พึ่งตัวเองได้
หัดเป็นเจ้าหน้าที่ที่ต้องผลักดันงานของตัวเราเองให้เดินไปข้างหน้า โดยไม่ต้องอาศัยเจ้านาย หรือหัวหน้างานคอยชี้นะอยู่ตลอดเวลา ที่สำคัญต้องขายไอเดียอะไรไปก็ต้องทำให้สำเร็จตามที่เสนอไป ไม่อย่างนั้นเสียฟอร์มแน่

4. สร้างบรรยากาศการทำงานในเชิงบวก
อย่างทำเป็นเจ้่าหน้าที่ที่ค่อยเม้าท์เจ้านาย หรือหัวหน้างานลับหลัง เพราะผลจากการเม้าท์เจ้านาย หรือนินทาเจ้านายนั่นเอง จะทำให้เจ้า นายเกิดความระคายเคื่องใจ ทางที่ดีควรใช้วิธีพูดจากโน้มน่าวในสิ่งที่ดี ๆ แล้วตัวคุณก็อยู่อย่างเป็นสุข

5. ทำงานให้ได้ตามเป้าหมายของเจ้านาย
เราควรจะทำงานให้เสร็จตามเป้าหมาย จะทำให้เราพิสูตรตัวเองได้ว่าเราเป็นคนทำงานดี มีคุณภาพ และตรงต่อเวลา ซึ่งเรียกว่า "มืออาชีพ"

6. ผิดเป็นครู
เราคนทำงานต้่องย่อมรับในสิ่งที่ผิดพลาด แล้วเก็บข้อมูลสิ่งที่พลั้งพลาดมาเป็นครูเพื่อแก้ไข ปรับปรุง จะดีกว่ามานั่งโทษตัวเอง หรือโทษ คนรอบข้าง

7. จัดระบบการทำงานใหม่
ก่อนเวลากลับบ้านหลังเลิกงาน ควรจัดลำดัยความสำคัญและความจำเป็นของงานที่จะต้องทำในวันรุ่งไว้ล่วงหน้าเลยว่ามีอะไรบ้าง

8. ตรงต่อเวลา
ตั้งแต่่เริ่มทำงาน...ไม่ว่าจะเวลารูุดบัตร การนัดหมาย การประชุม ก็ไมั่นไปมาให้ตรงเวลาทุกครั้ง ถ้าจะให้ดีที่สุดควรจะมาก่อนเวลา เพื่อเตรียม ความพร้อม เพราะมันสะท้อนให้เห็นว่าเรามีความกระตือรือร้นที่จะทำงาน

9. ช่างถามไปก็ไม่ดี
จรงิอยู่คนช่างซัก ช่างถามแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในงานนั้น ๆ แต่ถ้าถามในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง อย่างนี้นิ่งไว้จะดีกว่า ให้นึกไว้เสมอว่าต้อง คิดก่อนพูด พูดแล้วเกิดประโยชน์หรือไม่ ถ้าแจ้งปัญหาแก้เจ้านายควรลิสต์แนวทางแก้ไขหลาย ๆ ทางไว้ด้วยจะดีมาก

10. หมั่นเติมทักษะและความรู้ให้กับตัวเอง

บางหน่วยงานจะมีคอร์สอบ อบรมพิเศษต่าง ๆ เพื่อเติมความรู้และทักษะให้เจ้าหน้าที่่ เพื่อต่อยอดความคิดในการปรับปรุงเนื้องานให้ดียิ่งขึ้น นอกเหนื่อจากงานประจำก็เถอะ ควรมีกิจกรรมเข้าร่วมหากมีเวลา เพราะจทำให้เรากว้างขวางและมีทักษะด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมขึ้นอีก

11. ติดตามข้อมูลข่าวสาร

ติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงของงานที่ทำ หรือเรื่องใหม่ ๆ จากสื่อทุกประเภท รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งคราว

12. เป็นคนไม่เชย

ต้องทำตัวให้เป้นคนทันสมัย ทำได้หลายแบบ ตั้งเรื่อง เทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ องค์ความรู้ ความเสี่ยง ไปจนถึงเรื่องบ้านเมือง การรู้อย่างเดียวไม่เพียงพอ เพราะเราจะนำมาประยุกต์ใช้ในสังคมการทำงานต่อไป

13. สุภาพอ่อนน้อม
ทำตัวให้เสมอต้นเสมอปลาย ให้ความเคารพเจ้านายหรือหัวหน้าหน่วยงาน เวลาจะพูดจากอะไรทั้งต่อหน้าและลับหลังก็ให้พูดในสิ่งที่ดี ๆ ถ้าทำไม่ได้ อย่างน้อยก็อย่านินทาเจ้านายในทางเสียหาย เพราะถ้ารู้ถึงหูเจ้านายมีหวังซวยแน่ ๆ

14. หัดยึดหยุ่นไว้บ้าง
ทุกอย่ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดา และเป็นสิ่งที่ทุกคนก็หลักเลี่ยงไม่ได้ เพราะหน่วยงานต้องการคนที่พร้อมที่จะรับกับการเปลี่ยน แปลงไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม เพื่อนร่วมงาน และวัฒนธรรมขององค์กร

15. ดูแลตัวเอง
ควรดูแลดสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจให้พร้อมอยู่เสมอ เพราะุ้ถ้าหากเราไม่พร้อมในเอง สติปัญญา เรี่ยวแรงในการทำงานก็จะไม่เกิด ประสิทธิภาพ

16. เพื่อนไม่ใช่กระโถน
เรื่องส่วนตัวต่าง ๆ เก็บไว้ที่บ้่าน บางครั้งเพื่อนร่วมงานไม่ใช่นักจิตวิทยาทุกท่าน บางครั้งมีงานจะส่งเจ้านาย ที่ต้องอาศัยเพื่อนร่วมงานทุก ครั้ง เจ้านายก็ไม่ปลื้มเท่าไรนัก

17. เต็มที่กับงานที่ทำ
คนเรามีงานเพิ่มมาใหม่มากขึ้น ให้ถือว่าเป็นโอกาสดี ๆ ที่ท้าทายให้เราได้สร้่างผลงาน อย่าไปคิดว่าไม่ใช่งานของเรา เราไม่ทำ ให้ถือว่า "เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอากาส" แล้วทำให้เต็มที่เลย

18. ทำงานเป็นทีม

แสดงให้เจ้านายเห็นเลยว่า เรามีเพื่อนร่วมงานที่มีเป้าหมายเดี่ยวกัน เวลาใครติดขัดอะไรเราก็คอยช่วยเหลือ เพื่อให้งานนั้นบรรลุเป้าหมาย ด้วยกันอย่างรวดเร็ว นี่และเขาเรียกว่าการทำงานเป็นทีม

19. พักผ่อนบ้าง
จริงอยู่การทำงานแบบมุ่งมั่นเป็นเรื่องดี แต่อย่าทำงานถึงขั้นหมกมุ่น มันก็เกินไป ควรหาเวลาพักเพื่อเติมพลักงาน หรือหามุมมองใหม่ ๆ แต่ไม่ใช้พักเพราะขี้เกียจทำงานนะ

20. ทำงานเพราะ "มีใจ" และ "มีไฟ"
อย่าทำไปเพราะต้องการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง หรือเรื่องเงินไปวัน ๆ เพราะผลงานที่ออกมาจะสะท้อนในตัวของมันเอง ถ้าคิดดีผลงานก็ ออกมาดี ถ้าคิดไม่ดีผลงานก็ออกมาไม่ดี ควรทำงานด้วยใจ และมีพลัง

ที่มา : http://Women.sanook.com

 
home/news
Page
1
2