SAPHA Caffee UTCC Registrar
home/news
"
»» มุมทั่วไป  
เคล็บลับ เติมกำลังใจในการดำเนินชีวิต

———
คนเราทุกวันี้ดูเหมือนว่าจะใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิต เพื่อไขว่คว้าหาลาภยศเงินทองให้้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ก็แน่นอนแหละที่ว่าหลายคนอาจคิดว่าเงินทองลาภยสจะทำให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข จึงทำลายเวลาของชีวิตให้หมดไปทุกวัน ๆ อย่างไร้เป้าหมาย เพราะยิ่งตั้งความหวังสูงส่งมากมายไม่รู้จบ ความผิดหวังก็จะประดังเข้ามาไม่จบสิ้น แล้วความท้อแท้ เบื่อหน่ายกับชีวิตและงานก็จะครอบครองชีวิต กำลังใจก็จะลดลง

———
กำลังใจ จึงเป็นสิ่งที่ต้องเพิ่ม ต้องเสริมให้มีอยู่เสมอ อย่างให้พร่องลงได้ เพราะจะทำให้ชีวิตเราเสียหายในหลายๆ ด้าน ดังนั้น กำลังจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย ที่เราจะมองข้ามอีกต่อไปอีกแล้ว เราจึงขอเสนอวิธีการเติมกำลังใจในการดำเนิน ชีวิต ดังนี้
 
 

วิธีปรุงแต่งให้เกิดกำลังใจ จงตั้งความคิดให้กับตัวเองดังนี้


1. ให้คิดเสียว่าเราเป็นคนดีคนหนึ่ง เราไม่ใช่คนเลว เรายังมีสิ่งดีต้องมากมายที่ทุกคนสามารถรับรู้ได้ และเราสามารถ สร้างอะไรดีให้กับสังคมได้อีกเยอะเลย นึกไว้เสมอว่า "เราก็เป็นคนดีคนหนึ่งที่สังคมยังต้องการ" เราไม่ใช่คนเลวที่โลก ไม่ต้องการ

2. จงคิดว่าเราก็เป็นคนปกติเหมือนคนอื่นๆ เขาและเราต่างก็มี "จุดดี จุดด้อย" เหมอืนกัน เพียงแต่อาจจะมีคนละแบบ และให้คิดเสมอว่าคนอื่นก็มีอะไรไม่แตกต่างจากเราเลย

3. จงคิดว่าเราเป็นคนที่แข็งแรง คนเราเกิดมาในโลกใบนี้ เราต้องพร้อมที่จะมีพลังต่อสู้กับปัญหาของงานและชีวิตเสมอ ไม่ว่าจะมาในรูปแบบใด บางคนมีร่างกายและจิตใจที่แข็งคนละเรื่องกัน อาจไม่เมือนกันได้ ให้ถือเสมือนว่า "สร้างจิตให้เข็ม แข็ง แล้วร่างกายก็จะแข็งแรงเอง" ขอยกคำโฆษณาอยู่อันหนึ่งที่พ่อทำงานมาเหนื่อยๆ พอกลับมาถึงบ้าน ลูกพูดว่า "่พ่อจ๋าดื่มน้ำเย็นก่อนนะจ๊ะ" ทำให้พ่อหายเหนื่อยและมีมีกำลังใจต่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ อย่างเข็มแข็ง

4. เราไม่เหมือนใคร และก็ไม่มีใครเหมือนเรา เพราะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน การคิดเช่นนี้ทำให้มีกำลังใจเกิดขึ้น เพราะคนอื่น อาจจะมีความสามารถบางอย่างที่เราไม่มี แต่เราเองก็มีความสามารถพิเศษอย่างที่คนอื่ไม่มี

5. จงฝึกใจให้เชื่อมั่นในตัวเอง เราต้องฝึกจิตใจให้เชื่อมั่นในตัวของเราเองว่าเราก็ทำได้ และทำได้ดีด้วย เพราะจะทำให้ จิตใจเชื่อมั่น จิตใจที่แข็งแกร่ง กล้าคิดสร้างสรรค์ กล้าลงมือปฏิบัติและเชื่อว่าตนเองจะทำได้ ผลก็จตะสำเร็จเอง ไม่ทำไม่รู้

6. จงค้นหาส่วนดีในตนเองให้เจอ แล้วนำออกมาใช้ในชีวิตและงาน ย่อมทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นและการงานประสบ ความสำเร็จมากกว่าที่ผ่านมาในอดีต เราก็จะเกิดความภาคภูมิใจและเกิดความั่นใจเพิ่มมากขึ้น พร้อมที่จะต่อสู้กับอุปสรร ทั้งปวงด้วยความมั่นคงและไม่หวั่นไหวต่อปัญหาต่าง ๆ

7. กล้าเป็นต้วของตัวเอง จะทำให้เราเป็นคนจริงใจเปิดเผย มั่นใจ สบายใจ และมีกำลังใจเต็มเปี่ยม ไม่ต้องคอยหวดระแวง ว่าจะมีใครคอยจะว่า ให้ยึดมั่นและกล้าที่จะเป็นของตัวเองในเรื่องที่ถูกต้อง

8. จงชื่นชมกับตัวเอง
การเติมกำลังใจให้กับตัวเราเอง จะขาดเสียมิได้ นั่นคือ การชื่นชมตัวเราเองว่าเราเป็๋นคนดี เราทำได้ เราเก่ง เราขยัน เรารักความยุติธรรม อะไรทำนองนี้ เพราะคำชื่นชมเป็นบ่อเกิดของกำลังใจนั่นเอง

ที่มา : จากหนังสือ พลิกความคิด ชีวิตเป็นสุข
home/news
Page
1
2