SAPHA Caffee UTCC Registrar
home/news
"
»» มุมแห่งธรรม  
วันจันทร์ดับ (New Moon) วันขอพรจากฟ้า

—————
ตามตำราโหราศาสตร์หลายอาจารย์ ระบุว่า วันจันทร์ดับ หรือ New Moon เป็นวันที่เหมาะแก่การ  “ขอพรจากฟ้า วันจันทร์ดับ”
จริงๆ แล้ว ปรากฏการณ์ New Moon เกิดขึ้นปีละหลายครั้ง เช่นปี 2553 เกิด 25 ครั้ง ปีที่แล้ว เกิดขึ้น 12 ครั้ง นักโหราศาสตร์โบราณเรียกว่า “วันอมาวสี” ในวันนี้จะเป็นวันที่ตำแหน่งองศาของดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์ทับกันสนิท ทางโหราศาสตร์เชื่อกันว่าวันนี้เหมาะแก่การ “ขอพรจากฟ้า-ขอพรจากพระจันทร"์ บางคนจึงเรียกว่า “วันขอเงินพระจันทร์” อ.ภิญโญ พงศ์เจริญ นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ บอกว่า วันขอพรจากฟ้า ฤกษ์ดี ปี 2553 จะมีทั้งหมด 25 ครั้ง ดังนี้
 • ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ม.ค. (คืน 31 ธ.ค.) เวลา 02.14 น.
 • ครั้งที่ 2 วันที่ 15 ม.ค. เวลา 14.12 น.
 • ครั้งที่ 3 วันที่ 30 ม.ค. เวลา 13.19 น.
 • ครั้งที่ 4 วันที่ 14 ก.พ. เวลา 09.52 น.
 • ครั้งที่ 5 วันที่ 28 ก.พ. เวลา 23.39 น.
 • ครั้งที่ 6 วันที่ 16 มี.ค. เวลา เช้ามืด 04.02 น.
 • ครั้งที่ 7 วันที่ 30 มี.ค. เวลา 09.27 น.
 • ครั้งที่ 8 วันที่ 14 เม.ย. เวลา 19.31 น.
 • ครั้งที่ 9 วันที่ 28 เม.ย. เวลา 19.20 น.
 • ครั้งที่ 10 วันที่ 14 พ.ค. เวลา 08.05 น.
 • ครั้งที่ 11 วันที่ 28 พ.ค. เวลา 06.09 น.
 • ครั้งที่ 12 วันที่ 12 มิ.ย. เวลา 18.15 น.
 • ครั้งที่ 13 วันที่ 26 มิ.ย. เวลา 18.32 น.
 • ครั้งที่ 14 วันที่ 12 ก.ค. (คืน 11 ก.ค.) เวลา 02.42 น.
 • ครั้งที่ 15 วันที่ 26 ก.ค. เวลา 08.37 น.
 • ครั้งที่ 16 วันที่ 10 ส.ค. เวลา 10.10 น.
 • ครั้งที่ 17 วันที่ 25 ส.ค. (คืน 24 ส.ค.) เวลา 00.05 น.
 • ครั้งที่ 18 วันที่ 8 ก.ย. เวลา 17.31 น.
 • ครั้งที่ 19 วันที่ 23 ก.ย. เวลา 16.19 น.
 • ครั้งที่ 20 วันที่ 8 ต.ค. (คืน 7 ต.ค.) เวลา 01.45 น.
 • ครั้งที่ 21 วันที่ 23 ต.ค. เวลา 08.38 น.
 • ครั้งที่ 22 วันที่ 6 พ.ย. เวลา 11.52 น.
 • ครั้งที่ 23 วันที่ 22 พ.ย. (คืน 21 พ.ย.) เวลา 00.29 น.
 • ครั้งที่ 24 วันที่ 6 ธ.ค. (คืน 5 ธ.ค.) เวลา 00.37 น.
 • ครั้งที่ 25 ของปี 2553 วันที่ 21 ธ.ค. เวลา 15.14 น.
—————อาจารย์ภิญโญ   อธิบายว่า  วันจันทร์ดับ หรือการเกิด “จุดจันทร์เพ็ญ” ว่าวัน-เวลาดังกล่าวนี้เปรียบเป็นวันที่ “ประตูฟ้าเปิด” อิทธิพลทั้งหลายของดวงดาว จะถูกถ่ายทอดลงมาสู่โลกมนุษย์ และมีฤทธิ์นานประมาณ 1 เดือน ซึ่งถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับใครในวันจันทร์ดับหรือวันอมาวสีเป็นเช่นไร เหตุการณ์ใน เดือนนั้นทั้งเดือนก็จะเป็นเช่นนั้น
ดังนั้น วันอมาวสีจึงถือเป็นวัน “เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดี” หากเริ่มต้นดี คิดทำอะไรดี ๆ ก็จะดีไปตลอดทั้งเดือน ซึ่งถ้าคิดดีและทำในสิ่งที่ดีๆ ได้ทุกช่วงวัน อมาวสี ก็จะยิ่งเป็นเรื่องดี

—————ส่วนอาจารย์ จรัล พิกุล ผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์ยูเรเนียนโบราณ ผู้ซึ่งล่วงลับไปแล้ว เป็นผู้ให้ความรู้ไว้ พร้อมทั้งมีคำแนะนำไว้ ประมาณว่า วันขอพรจาก ฟ้า สามารถขอได้ในช่วงก่อนและหลังเวลาเกิดนิวมูนหรืออมาวสี 8 ชั่วโมง วิธีการก็เช่น เขียนขอสิ่งที่ปรารถนาที่สอดคล้องความเป็นจริง ไม่เกิน 8 ข้อ ไว้บนมือข้างไหนก็ได้ ให้เชื่อมั่นศรัทธา ทำจิตให้นิ่ง มีสมาธิ ต้องขอเพื่อตัวเองเท่านั้น วันขอพรจากฟ้า ขอแทนคนอื่นไม่ได้ ห้ามให้ใครรู้ว่าขออะไร และควรขอในเวลาที่สงบ ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงสบายๆ

—————ขณะที่ คุณหมอลักษณ์ เรขานิเทศ  โหรฟันธง แนะวิธีขอเงินจากพระจันทร์ว่า  ขอให้ท่านทั้งหลายทำใจให้สบาย ไม่ควรทะเลาะเบาะแว้งกับใคร จนทำให้ เกิดอารมณ์ขุ่นมัว พยายามทำให้วันนั้นเป็นวันที่สงบ ราบเรียบ ควรไปปฏิบัติธรรม รับศีล อยู่ใกล้ชิดผู้ใหญ่ สมณะชีพราหมณ์ แบบนี้จะเป็นมงคลอย่างมาก ในวันจันทร์ดับนั้น ห้ามอย่างยิ่งที่จะให้ใครหยิบยืมสตางค์ อย่าให้ใครมาทวงหนี้ หรือพยายามอย่าให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีทั้งหลายเกิดขึ้น เพราะถ้าเกิดขึ้น เหตุการณ์นั้นจะดำรงคงอยู่ไป 1 เดือนเต็ม อย่างไรก็ตาม พรที่ดีที่สุดจาก นิวมูน ก็คือ ทำดี ย่อมได้ดี (ครับ)

 
"เชื่อหรือไม่ แต่ถ้าเป็นเรื่องดี ๆ ก็ลองปฏิบัติดู ผลจะปรากฏให้เห็นในอนาคต"
home/news
Page
1
2