SAPHA Caffee UTCC Registrar
home/news
"
»» มุมการเิงิน  
ตั้งสติ ก่อนเก็บสตางค์
เ————เเคยนึกแปลกใจไหมว่า เราทำงานมาตั้งหลายปีแล้ว แต่ทำไมไม่มีเงินเก็บเลย คิดว่าโรคนี้คงเป็นโรค ประจำตัวของมนุษย์เงินเดือนหลาย ๆ ท่าน ลองนึกดูคนเรามีเวลาทำงานที่ไม่น่านานเกิน 40 ปี และหลังจากนั้น คงใช้ชีวิตหลักเกษียณอายุการทำงานอีกประมาณ 20 ปี ถ้าอยู่ถึง คิดแค่นี้ก็หนาวแล้ว หากทำงานไปเรื่อย ๆ จนเกษียณอายุการทำงานแล้วไม่มีเงินเหลือเลย หรือมีก็มีน้อย จะทำอย่างไรดี คิดง่าย ๆ แค่หลังเกษียณแล้วมี ข้าวกินให้ครบ 3 มื้อ ๆ ละ 100 บาท ราคงมีเงินเก็บประมาณ 2,910,000 บาทแล้ว ถ้าไม่คิดจะเริ่มเก็บตั้งแต่เริ่ม ทำงานใหม่ ๆ ก็มีหวังอดมื้อกินมื้ออย่างแน่นอน นี่ยังไม่รวมค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บไข้ได้ป่วยอีก

เ————เเริ่มปีใหม่เรามาเริ่มต้นด้วยการมอบสิ่งดี ๆ ให้กับตัวเองกันดีกว่า อันดับแรกต้องเริ่มจากการบอกตัว เราเองว่า ปีใหม่นี้เราจะทำดีถวายในหลวงด้วยการใช้ชีวิตอย่างพอเพัียง ตั้งใจทำงาน ยึดพระราชดำรังของ พระองค์ท่านเป็นแนวทางในการดำเนินชีวติ เริ่มต้นด้วยการดูแลตัวเองเรื่องการเก็บออมอย่างมีวินัยและใช้จ่าย อย่างพอเพียง ดังนี้

1. ต้องเก็บก่อนใช้ สร้างวินัยการออมให้ตัวเองก่อน ยึดหลักเก็บก่อนมีเงินก่อน อย่างอ้างโน่นอ้างนี่ เช่น เงินแค่นี้จะเก็บได้อย่างไร แค่กินยังไม่อยากจะพอ ท่องไว้เลยว่าถ้าเราคิดจะเก็บเราต้องเก็บได้ มนุษย์เป็นไปตามความคิด ว่าแล้วเงินเดือน ออกมาปุ๊บก็เก็บปั๊บเก็บก่อนใช้เสมอว่าจะต้องเก็บให้ได้ แล้วอยาลืมไปเปิดบัญชีแบบไหนก็ได้ตามถนัด ฝึกให้เป็นนิสัย

2. ต้องมีกติกาในการใช้บัตรเครดิตและใช้อย่างชาญฉลาด พกทีละใบ ใช้ทีละใบ อย่าใช้หลายใบ จงนึกไว้เสมอว่า การใช้บัตรเครดิต คือ การใช้เงินอนาคต ส่วนมากคนที่รูดบัตรเครดิตอย่างไม่คิดชีวิตจะมีอายุประมาณ 20 กว่า ๆ และชอบ ชำระขั้นต่ำ ทำให้เสียดอกเบี้ยค่อนข้างสูง ควรมีการกำหนดวงเงินในการใช้บัตรเครดิตแต่ละเดือนว่ารวมกัน แล้วไม่ควรเกิน วงเงินการใช้จ่ายในแต่ละเดือนของเรา จะได้ไม่มีปัญหาในเดือนถัดไป

3. กำหนดกติกาในการเดินห้างสรรพสินค้า ต้องยอมรับว่าในห้างสรรพสินค้ามีสิ่งที่ล่อตาล่อใจค่อนข้างมาก เราต้อง ตั้งใจให้มั่น อย่าพ่ายแพ้ต่อกิเลส เพราะมิฉะนั้นกาจจะสร้างปัญหาให้กับตัวเองในการเดินห้างสรรพสินค้าในแต่ละครั้งได้ ให้เตือนตัวเองไว้เสมอว่า อะไรควรซื้อ อะไรไม่ควรซื้อ อะไรจำเป็น ไม่ใช่เห็นแก่ของถูก อาจจะสตางค์แต่ไม่ถูกของที่จะใช้

4. จดบัญชีรายรับ-รายจ่าย การจดรายการใช้จ่ายในแต่ละครั้งจะช่วยให้เรารู่ว่าอะไรควรใช้ อะไรไม่ควรใช้ เริ่มปีใหม่นี้ เราควรทำได้เลย มีวินัยในการใช้จ่ายเงิน และรู้สถานะ
การเงินของตลอดเวลา แบ่งรายรับ รายจ่ายให้ชัดเจน จะได้รู้ว่าตอนนี้ เราติดลบแล้วหรือยัง มีเงินเก็บมากน้อยแค่ไหน

5. นึกถึงชีวิตยามเกษียณไว้เสมอ วันเวลาไม่เคยคอยใครเคลื่อนไปทุกวัน เผลอดแป๊บเดียวอายุเข้าหลักสี่ หลักห้าแล้ว ก็เข้าหลักหก เหลียวมองเงินที่เก็บยังไม่พอกินข้าว 3 มื้อหลังเกษียณเลย อย่าให้เป็นเช่นนั้น ต้องตระหนักถึงชีวิตหลัง เกษียณไว้ เสมอว่า เราต้องมีชีวิตหลังเกษียณอย่างสุขสบาย เพราะฉะนั้น เราต้องเริ่มเก็บตั้งแต่แรงทำงานหาเงินเก็บได้ จะได้ไม่ต้อง มาเหนื่อยทำงานหนักยามอายุมาก ๆ

————เปลี่ยนความคิดเป็นความตั้งใจ และเปลี่ยนความตั้งใจให้เป็นการกระทำ
เริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีใหม่นี้ด้วย การเก็บออกอย่างเป็นระบบ ทบทวนชีวิตในปีที่ผ่านมา ว่าเราได้ทำอะไรไปบ้าง อะไรที่ดีก็ทำต่อไป อะไรที่ไม่ดี ก็ลด ละ เลิก เสีย คิดว่าในปีนี้เราเริ่มต้นกันใหม่ทำแต่ในสิ่งที่ดี ๆ เพื่อตนเอง เพื่อครอบครัว เพื่อสังคม เพื่อ ประเทศชาติ เดินตามรอยพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยเพื่อชีวิตที่ผาสุกในอนาคต "ไม่มีคำว่าสายสำหรับการ เริ่มต้น"

ที่มา : WWW.Sanook.com

home/news
Page
1
2