SAPHA Caffee UTCC Registrar
home/news
"
»» มุมการเิงิน  
เงินเรื่องใหญ่ที่โรงเรียนไม่เคยสอน

———
งินเรื่องใหญ่ที่โรงเรียนไม่เคยสอน" โดย โจ มณฑานี  ตันติสุข เพราะเพื่อน ๆ ทุกคนส่วนใหญ่ถือได้ว่าเป็นมนุษย์เงินเดือน เมื่อถึงเวลาสิ้น เดือนทุกคนก็ยิ้ม แล้วก็ยิ่้มได้ไมนาน่เท่าไหร่ เงินเดือนก็หายแวบไปกับค่าใช้จ่ายอะไรไม่รู้ เป็นแบบนี้เกือบทุกเดือน นานนับจะสิบปก็ว่าีได้
            ทุกคนมักจะบ่นว่า  "ฉันทำงานมาแทบตาย แต่ทำไมไม่เคยมีเงินเหลือนเก็บอยู่เลย?"   เลยมาหาอ่านหนังสืออ่านดูว่ามีเรื่องอะไร เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเงิน จึงได้พบหนังสื่อชื่อเรื่อง "เงินเรื่องใหญ่ที่โรงเรียนไม่เคยสอน" โดยคุณ (โจ) มณฑานี ตันติสุข ผู้เขียน โดยคุณโจ ได้กล่าวถึงตัวเองเมื่อยังเด็กเกี่ยวกับการหาเงินมาครั้งแรกด้วยการประกวดร้องเพลง และดำเนินมาเรื่อยจนถึงเรียนมัธยมศึกษา โดยทาง บ้านจะให้เงินคุณโจ วันละ 30 บาท เขาก็ได้เก็บเงินมาโดยแทบไม่เคยรบกวนทางบ้านเลย เพราะอย่างเรา ๆ เมื่อได้รับเงินเดือนมาจากที่ ทำงานอันแสนจะเหน็ดเหนื่อย แต่บางคนกลับต้องเป็นหนี้บัตรเครดิตในบางครั้ง เนื่องจากที่ใช้จ่ายซื้อสินค้าแพงๆ อย่างเพลิดเพลิน โดยรูด บัตรเครดิตแบงค์โน้น แบงค์นี้ สุดท้ายก็ไม่พ้นพอสิ้นเดือนมาก็กลับเอาเงินมาจ่ายบัตรเครดิต หน้าแห้งกันไป วนเวียนกันไปแบบนี้ไม่รู้จบ
   ——"ทัศนคติด้านลบ ได้เงินมาแล้ว ต้องให้รางวัลตัวเอง (ด้วยการซื้อของ)"
————ในเนื้อหาของหนังงสือสือเล่มนี้ที่ผู้เขียนจะบอกถึงปัญหาการเงินที่มาจากครอบครัว นิสัยการใช้เงินจากตัวของคนเรา การเปลี่ยน แปลงนิสัยใช้เงิน การควบคุมการเงิน วิธีการออมเงิน รู้จักค่าใช้จ่ายของตัวเรา รายได้ของตัวคุณ... มากน้อยแกค่ไหน การสร้างนิสัยการ ใช้จ่ายเงิน เมื่ออ่านจบเราจะได้แนวคิดการควบคุมตัวเองในการใช้จ่ายซึ่งเป็นหัวใจหลักของการใช้สอย การรู้จักประมาณตนเองในรายได้ ที่ได้รับ และอีกอย่างวิกฤติแบบนี้การเงินช่่างยากเย็นแสนเข็นเป็นไปได้เราอยากช่วยเหลือทางบ้าน ซึ่งเราเป็นเด็กๆ หรือเยาวชนที่นี้จะโต ขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตจะได้บริหารเงินเป็น! เหมือนที่ คุณโจ เขียน อยากให้ผู้อ่านได้เข้าใจและแก้ไขในการบริหารเงินที่ไม่ถูกต้อง     (เพื่อน ๆ สมาชิกทุกคน ที่มีปัญหาเรื่องเงินๆ ทองๆ ไม่พอใช้ ลองไปหาอ่านดู....รับรองชีวิัตจะดีขึ้น)
home/news
Page
1
2