SAPHA Caffee UTCC Registrar
home/news
"
»» มุมการเิงิน  
รูปแบบโครงสร้างเงินเดือน

————ในช่วง 2-3 ปีมานี้ เราได้รับคำถามเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างเงินเดือนกันมามาก โดยเฉพาะจากเพื่อน ๆ ในที่ทำงาน โดยคำถามส่วนใหญ่ที่ได้รับก็คือ โครงสร้างเงินเดือนในหน่วยงานเรานั้นจะใช้แบบใด และจะดีหรือไม่ เหมาะสมกับเราไหม ถ้าได้ใช้โครงสร้างเงินเดือนแบบใหม่นี้แล้ว จะมีประโยชน์ต่อเราหรือไม่ อย่างไร จะสร้างแรงจูงใจให้พนักงานขยันทำงานได้มากน้อยแค่ไหน และเราจะทำงานตามโครงสร้างเงินเดือนนี้ได้อีกนานเท่าไร

————จากผลการสำรวจค่าจ้างเงินเดือนไม่ว่าจะเป็นของ BMC หรือของ PMAT นั้นผลการสำรวจออกมาว่า บริษัทที่มีการวางโครงสร้างเงินเดือนนั้น 90% ใช้โครงสร้างเงินเดือนแบบช่วงเงินเดือน ก็คือ มีการแบ่งระดับงาน และกำหนดช่วงเงินเดือนของแต่ละระดับงาน กำหนด Minimum, Mid-point และ Maximum ของแต่ละระดับงานตามค่างาน โดยจะบริหารเงินเดือนของพนักงานตามกรอบโครงสร้างเงินเดือนที่กำหนดไว้

โครงสร้างเงินเดือนมีกี่รูปแบบกันแน่ มีคำถามมาจากท่านผู้อ่านที่สนใจเรื่องของโครงสร้างเงินเดือน โดยทางทฤษฎีแล้วรูปแบบโครงสร้างเงินเดือนนั้น มี อยู่หลายรูปแบบ แต่รูปแบบที่มีการใช้กันบ่อยๆ ก็จะมีดังนี้ครับ

  • โครงสร้างเงินเดือนแบบอัตราเดียว
  • โครงสร้างเงินเดือนแบบขั้น
  • โครงสร้างเงินเดือนแบบช่วง
  • โครงสร้างแบบ Broadband

โครงสร้างเงินเดือนที่บริษัทส่วนใหญ่ใช้กันมากที่สุดก็คือ แบบช่วง (Range Structure) ซึ่งเป็นโครงสร้างเงินเดือนที่ผมเคยได้เขียนไปให้อ่านกันแล้ว (สนใจอ่านตามลิงค์นี้ได้ครับ http://wp.me/pBmlU-cl )

ส่วนโครงสร้างเงินเดือนแบบแรกที่อยากจะเขียนให้อ่านกันก็คือ โครงสร้างเงินเดือนแบบอัตราเดียว เป็นโครงสร้างเงินเดือนที่บริหารได้ง่ายมาก เพราะจ่ายในอัตราเดียวเท่านั้น คืออัตราตลาด โครงสร้างเงินเดือนลักษณะนี้ เป็นโครงสร้างเงินเดือนที่ใช้อัตราของตลาดมากำหนดการจ่ายเงินเดือนของ ตำแหน่งต่าง ๆในแต่ละระดับงาน กล่าวคือ ทุกตำแหน่งที่อยู่ในระดับงานเดียวกัน ไม่ว่าจะทำตำแหน่งงานอะไรก็ตาม จะได้รับเงินเดือนเท่ากันหมดในอัตราเดียวกันทั้งหมด

อ่านดูแล้วไม่น่าจะมีบริษัทไหนที่จะใช้โครงสร้างเงินเดือนแบบนี้ แต่จริงๆ แล้ว มีนะครับ ในบ้านเรามีการจ่ายโครงสร้างเงินเดือนแบบอัตราเดียวอยู่บ้าง เหมือนกันครับ

————การจ่ายเงินเดือนในลักษณะนี้ จะไม่มีความยืดหยุ่นเลย เพราะจ่ายอัตราเดียวเท่านั้น พนักงานทุกคนจะได้รับเงินเดือนเท่ากันหมด ถ้าอยู่ในระดับ งานเดียวกัน ผลก็คือพนักงานจะขาดแรงจูงใจทางด้านผลงาน เพราะการขึ้นเงินเดือนก็จะขึ้นเท่ากันทั้งหมดเหมือนกัน เพราะอยู่ระดับงานเดียวกัน โครงสร้างเงินเดือนลักษณะนี้มีบริษัทญี่ปุ่นที่ใช้กัน (ในประเทศญี่ปุ่น) เพราะเขาจะเน้นการทำงานเป็นทีมมากว่า การสร้างผลงานของพนักงานแต่ละคน แต่ถ้ามาใช้ในประเทศไทย ผมคิดว่าคงจะบริหารจัดการยาก และไม่ประสบความสำเร็จ เพราะคนไทยมองเรื่องของการตอบแทนตามผลงานของแต่ละคน มากกว่าผลงานของการทำงานเป็นทีม การที่จะจูงใจให้พนักงานสร้างผลงานที่แตกต่างกัน ก็จะทำได้ยาก เพราะจ่ายเท่ากันหมดครับ

 
home/news
Page
1
2