สภากาแฟ (Sapha Coffee)

home / news  

»» สภากาแฟ....ในมุมมองของสำนักทะเบียนฯ

       สภากาแฟ เปรียบเสมือนปาร์ตี้เล็ก ๆ ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า “Village Cafe” หรือ  “Coffee Meeting” หรือ "Sapha Coffee" โดยเริ่มจากเพื่อน ๆ 4-5 คน ในรูปของวงสนทนาเดียวที่มีความสนิทสนมกลมเกลียวกัน คุยเรื่องที่ อยากคุยในเรื่องเดียวกัน หรือหลาย ๆ เรื่อง ในขณะนั้น ต่อมาได้กลายเป็นกลุ่มเล็ก ๆ หรือหลายๆกลุ่ม โดยมีการจัดทำเป็นโต๊ะกาแฟในห้องประชุมบ้าง โต๊ะทำงาน บ้าง กลุ่มงานบ้าง ในทำนองนี้แหละ โดยมี การจัดวงสนทนาที่ชัดเจนมากขึ้น มีหัวข้อที่คุยชัดเจน หลากหลายเรื่อง มีสาระบ้าง ไม่มีสาระบ้าง และ ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ต่อมาก็เริ่มอยู่ในวงอาหารบ้าง งานเลี้ยงในห้องทำงานบ้าง  หรืองาน สัมมนาบ้าง โดย บรรยากาศรอบข้างเต็มไปด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนั้น แล้วแต่ใครจะจุดประเด็นเรื่องขึ้นมา เพื่อนๆ สมาชิกสภากาแฟชาวทะเบียนฯ ล่ะมีเรื่องอะไรจะสนทนาก็เชิญ.....Wellcome to…

มุมการงาน

 


Next >>

มุมการเงิน

 


Next >>

 


มุมสุขภาพ

 

Next >>
 

มุมอาหาร

 

Next >>
 

มุมธรรมะ

 

Next >>
 

มุมภาษา
    Next >>
                   
  Next >>
 
                   
  Next >>
 
                   
มุมสารคดี
                   
  Next >>
 
                   
 
 
                   
  Next >>
 
   
             
มุมทั่วไป

 

Next>>>
home /news
»» สำนักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ««
126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400    โทรศัพท์ 0-2697-6000 ต่อ 6870 - 6879    โทรสาร 0-2692-3744